fbpx

Mercan

Çocuklar için
ücretsiz eğitim

Size değer
veriyoruz

Herkes için
güvenli eğitim

H i z m e t l e r i m i z

Disleksi

Disleksi, farklı ama birbiriyle
ilintili bir grup faktörün
bireyin hayatını
etkilemesidir.

Down Sendromu

Down Sendromu genetik bir farklılıktır. Normalde 46 kromozom var iken Down Sendromunda bu sayı 47 dir.

Otizm

Yaygın gelişimsel bozukluk ailesinin bir üyesi olan otizm nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır.

Özel Öğrenme Güçlüğü

Duyup okuduğu bilgileri
işlerken zorluk
çekmeye özel öğrenme güçlüğü denir.

Zihinsel Engel

Zeka geriliği bir diğer adı ile zihinsel engellilik durumu hakkında uzun yıllardır birçok tanım yapılmıştır.

Fizyoterapi

Kurumumuzda çocuklar pediatri alanında deneyimli fizyoterapistlerimiz tarafından uygulanır.

Grup Eğitimi

Grup eğitimi; çocuğun yaşıtlarıyla iletişim
kurması, oyunlara katılması, sosyal becelerilerini
sağlayan bir çalışma şeklidir.

Psikolojik destek

Psikolojik bir sıkıntı ile
karşılaşan bireyler kaygı ve korku yaşayabilirler.

Ücretsiz Servis

Öğrencilerimiz için kolay, güvenli
ve ücretsiz ulaşım.

Nasıl Mercanlı Olunur?

Veli bizimle iletişime geçtikten sonra;

12345Ücretsiz değerlendirme yapılması için randevu oluşturulur.Randevu gününde kurum araçları tarafından veli ve öğrencinin kuruma ulaşması sağlanır.Alanında uzman öğreticilerimiz tarafından öğrenci değerlendirme ve seviye ölçümüne alınır.Aileye uzman psikologumuz eşliğinde süreç hakkında bilgi verilir.Rapor süreci kurum çalışanları tarafından takip edilir ve süreç dahilindeki randevulara ailenin ulaşmı sağlanır.

Mercan'da Uygulanan Testler

Bu testler öğrencinin gelişimini ölçmek için kullanılacak testlerdir. Böylece öğrenciyi daha iyi tanıyıp iyi bir eğitim görmesini amaçlamaktayız.

Eğitime Yaklaşımımız

Alanında uzman eğitmenlerimiz ile özel gereksinimli çocuklarımızın ve ailelerinin sağaltımı ve eğitimi eğitim anlayışımızın kilit noktasını oluşturur.

Duygusal, psikolojik, fizyolojik, mental bozukluğu olan çocuklara alışılagelmişin üzerinde daha geniş ve detaylı bir şekilde yaklaşarak, onları ailemizden ayırmayarak eğitim anlayışına yenilik getirdik.

Ailenin Rolü

Aile çocuğun yetişmesinde ve becerilerinin geliştirilmesinde en
önemli faktördür. Okul, aile ve
özel eğitimin birbiri ile iç içe
olması çocuğun gelişmesine
doğrudan katkı sağlar. Engelli
bireylerin yaşantılarının içine
giren bu eğitim anlayışında
ailenin rolü yadsınamaz.

Bireysel Eğitim Planı

“Her Çocuk Özeldir”
kavramından hareket ile
çocuklarımızın bireysel
farklılıklarını, ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurarak; bireyin
yaşı, gelişim düzeyi ve içinde
bulunduğu duruma özgü
eğitim planlamaları ile
eğitimimize yön veriyoruz.

Etkin İletişim

Bireysel gelişim programlarımıza,
çocukların okullarını da dahil
ediyoruz. Özel eğitim ile
ailelerimizin iç içe olan yapısına,
çocuklarımıza daha fazla destek
sağlamak amacıyla okullarındaki
rehberlik servisi ve sınıf
öğretmenleri ile sürekli olarak
iletişim halinde oluyoruz.

Velilerimizin Gözünden Mercan

Ayşe Alagöz

"Daha önce farklı kurumları denemiştik ama burası bir kurumdan çok evimiz gibi oldu oğlum artık derslere ağlayarak gelmiyor çok teşekkür ederiz."

Emin Başoğlu

“Öğretmenler ve çalışanlar çok ilgili. Her derdimizde yanımızdalar. Otizmli kızım konuşmaya başladı bu mutluluk bile yeter. Çok teşekkür ederiz.”

Deniz Canseven

“Çok iyi öğretmenler ve çok ilgili çalışanlar. Sonuç olarak çok güzel bir kurum. Oğlum sayenizde çok büyük ilerleme kaydetti. İyi ki tanıştık sizinle”

Bizden Kareler

Rehabilitasyon, en basit tabiri ile kişinin duygusal ve bilişsel işlevlerinde bireyin hayatını olumsuz etkileyen durumların ortadan kaldırılması amacına dayanarak multidisipliner yaklaşımını benimsemiş tıp alanıdır.

Rehabilitasyon Ne Anlama Gelir ?

Türkiye’nin birçok ilinde bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde fiziksel ve bilişsel olarak uygulanan rehabilitasyon, farklı bölümlere ayrılır. Bu anlamda bireyin ihtiyacına uygun programlar ve takibi doğrultusunda tedavi uygulanır.

Temelde kas-iskelet sistemi, hastalıkların tanı ve tedavisi, konservatif (cerrahi dışı) tedavisi ve rehabilitasyonu yer alır. Aynı zamanda diğer sistemlere ait doğumsal ya da sonradan edinilen hastalıklara, kaza ve yaralanmalara bağlı olarak fizyolojik ve anatomik yetersizlikleri ele alır.

Rehabilitasyon yaş sınırlaması olmayan bir alandır. Bununla birlikte kişide ağrı, işlev kaybı, nörolojik ya da ortopedik romatizmal ve kardiyopulmoner hastalıkların tedavi edilmesi için tercih edilir. Kısacası kişinin sağlıklı bir yaşam kalitesine ulaşabilmesini sağlayabilmek amacı ile desteklenen bir tedavidir.

Duygusal ve bilişsel amaçlı rehabilitasyon; sinir yollarının tekrardan incelenmesi ve hastalık ya da travma sebebi ile azalmış olan nörobilişsel işlevlerinin yeniden kazandırılması adına, yeni sinir yollarının işleyişi ile ilgili uygulamalar içerir.

Rehabilitasyon Nedir?

Türkiye’de FTR (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) ile ilgili ilk uygulamaya geçen kurum, 1927’de bir fizik tedavi ve kaplıca merkezine dönüştürülen Bursa Askeri Hastanesidir. İlk akademik birim, 1945’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk Fizik Tedavi kürsüsü kurulmuştur. 1967’de ise ilk ulusal kongre düzenlenmiştir.

1981’ de YÖK, Üniversite Hastanelerinde bulunan “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” kürsülerinin isimlerini “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı” olarak değiştirmiştir.

Rehabilitasyon Merkezleri Ne İşe Yarar ?

Rehabilitasyon, sadece bireyin psikososyal, bilişsel ya da fizyolojik sağlığı olarak düşünülüyor da olsa alan olarak çok kapsamlıdır. Peki “Pediatrik Rehabilitasyon” hakkında ne biliyorsunuz? Aslında hayatımızda çok fazla var olan bir birim olsa da çoğumuz rehabilitasyon kavramından öteye gidememekteyiz. Biraz da bu alandan bahsedelim.

Pediatrik Rehabilitasyon, bireyin doğum sırasında veya sonrasında ortaya çıkan problemlerin tedavisinde kullanılan tüm fizyoterapi tekniklerini kapsar. Bu alandaki rehabilitasyon türü ise; yeni doğmuş ya da ergenlik çağındaki çocuklarda serebral palsi (beyin felci), down sendromu, skolyoz, spina bifida, brakiyel pleksus ve benzeri hastalıkların tedavi programını içerir.

Belirli grubundaki çocuklarda rehabilitasyon süreci sadece tanının konması üzerine düşünülmemelidir. Bu durumda süreç, her çocuğun tanısına, yaşına ve ihtiyaçlarına göre şekillenip hazırlanır.

Pediatrik rehabilitasyon yaş grubu itibari ile çocukları kapsadığı için genellikle çocuklar fizyoterapi sürecinden ve uygulanacak olan tedavi planlamasında sıkılabilirler. Buna bağlı olarak da red davranışı gösterebilirler veya tedavi sürecine katılımı istekli bir şekilde sağlamak istemeyebilirler.

Tedavinin olması gerektiği gibi gerçekleşmesi için bizlere düşen, uygulanacak olan tedavi programını daha çok oyun çerçevesinde ve eğlenceli bir şekilde sunabilmektir. Böylece çocukların günlük yaşam becerilerini en üst seviyeye taşıyabilir ve hayata daha fazla adapte olabilmelerini sağlayabiliriz.

Pediatrik Rehabilitasyon, farklı yöntemler içermesi ile birçok problemin çözüm noktası olabilmektedir. Çocukluk döneminde geçirilen, romatizmal hastalıklar, kas rahatsızlıkları, beslenme ve yutma sorunları, el-kol-ayak-bacak yaralanmaları, ortopedik bozukluklar, eklem iltihapları, omurga ayrıklığı ya da açıklığı (spina bifida), kas distrofisi, çoklu skleroz problemlerinde başarı ile uygulanmaktadır.

Pediatrik Rehabilitasyonda Egzersiz

Pediatrik Rehabilitasyonun farklı yöntemler ile sorunlara ışık tuttuğunu söylemiştik. Peki bu rehabilitasyon şeklinde en çok ve yaygın olarak hangi tedavi yaklaşımı kullanılmaktadır? Tabi ki de en yaygın olarak kullanılan yöntem, egzersizlerdir. Uygulanan egzersizler ile çocukların kas gücünü mevcut potansiyeline taşımak, iskelet ve kemik gelişimini arttırmak amaçlanır.

İskelet ve kas sistemi çocukların ayakta durabilmesi için önemli olduğundan, ayakta durma sehpaları ve çeşitli yöntemlerden destek alınır. Diğer tedavi şekilleri ise; Oral Motor ve Konuşma Egzersizleri, İletişim Becerilerini Geliştirme, Çeşitli eklem Tedavileri, Tekerlekli Sandalye Oturma Ekipmanları, Temel İşaret Dili Eğitimi, Protez/ Ortez Eğitimleri, Duygusal Entegrasyon Tedavileri, Sosyal Beceri Eğitimi, Nörogelişimsel Terapi, Yürüme Eğitimi ve Temel Yazı Eğitimidir.

Pediatrik Rehabilitasyon Sürecinin Doğru Yönetilmesinin Önemi

Pediatrik Rehabilitasyon sürecinde Fizyoterapist, Psikolog ve Özel Eğitim Öğretmenlerine ne kadar iş düşüyorsa aileye de bir o kadar iş düşmektedir. Çünkü bu süreçte tedavinin sürekliliğinin olması, bebeklerin uygulanan tedavide ürkmemesi, çocukların isteksiz davranımlarında okul-aile ve doktorların iş birliği içerisinde olması ve evde de uygulanan tedavi sürecinin devam ettirilmesi oldukça önem taşır.

Bu süreçte gerekli düzeyde iş birliğinin sağlanabilmesi; çocukların tedavi sürecinden kaçınması yerine, oyun olarak algılanabilmesi, çocuk açısından tedavinin daha kabul edilebilir olmasını ve çocukların katılımını sağlayacaktır. Pediatrik Rehabilitasyon, evde de yapılması gereken tedavinin bir parçası olan uygulamaları içermektedir.

Dikkat edilmesi gereken uygulamalar sebebiyle ailelerimizin bu konuda daha bilinçli olması için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması son derece önemlidir. Buradaki amaç; günlük temel fonksiyonları yerine getiremeyen ve bu durumdan ötürü normal yaşamında zorlandığı sorunların ortadan kaldırılıp, çocuğun maksimum potansiyeline ulaşmasını sağlamaktır. Bunun içinde de tedavi programına uygun düzenlemeler, planlamalar ve değerlendirmeler yer alır.

Psikolojik Rehabilitasyonun Önemi Nedir?

Tüm bu tedavi programları ve yaklaşımları doğrultusunda karşımıza çıkan, birey ve ailelerin Psikolojik Rehabilitasyon için bütünleyici bir rol oynadıklarıdır. Bir engel durumu veya engellilikten kaynaklanan psikolojik rahatsızlıklardan ötürü yaşanan ruhsal sıkıntı durumunda kişiler mevcut durumla baş etmede ve çözüm yolları bulmakta oldukça güçlük çekerler. Hayat standartları düşer ve sağlıklı bir şekilde yaşam sürmeleri de zorlaşır.

Biyopsikososyal model bağlamında, kişinin davranışını etkileyen biyolojik, sosyal ve psikolojik faktörlerin tamamı ele alınarak bütüncül bir şekilde incelenir. Çünkü yaşanan engel veya içerisinden çıkılamayan ruhsal sıkıntılar karşısında, yalnızca kişinin hastalığının ve tedavi sürecinin (biyolojik faktörler) öneminin yeterli olmadığı, bireyin kişisel özellikleri ve baş etme mekanizmaları (psikolojik faktörler), aile desteği, sosyal destek ve toplumsal yönleri de ele alınmalıdır.

Bu tedaviyi tıbbi modelden ayrı kılan nokta ise tam olarak; Psikolojik Rehabilitasyon müdahalelerinin merkezinde hastalık, semptom, engellilik vs. değil, bireyin kendisinin olmasıdır. Psikolojik Rehabilitasyon sürecini kişinin iş hayatından geri kalan süre içerisinde yaptığı aktivitelere kadar her alanıyla kapsamaktadır.

Uygulanan Psikolojik Rehabilitasyonda, bireylerin güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması, farkındalığın sağlanması ve desteklenmesi ile kişinin içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumun etkileri azaltılarak, olumsuz yönlerinin telafi edilebilmesi sağlanır.

Bunun yanı sıra, kişilerin aldıkları terapinin planlanması, yaşamlarının düzenlenmesi ve mevcut koşulların iyileştirilmesine yardımcı olunması (ev, iş, arkadaş bulunması veya herhangi bir eğitimin sağlanmasına), kişilerin maruz kaldığı ayrımcılığa ve damgalanma durumları ile baş etmelerine destek verilir.

Aynı zamanda kaliteli bir şekilde sağlık hizmetinden faydalanmalarının sınırlılığına, evsizlik yoksulluk gibi sosyal problemlere dikkat çekilmesi ve bunlara karşı mücadele edilmesini de bünyesinde barındırmaktadır. Psikolojik Rehabilitasyon programları, kişinin ulaşmak istediği fiziksel-biyolojik ya da psikolojik yaşam kalitesine geri dönebileceği umudunu, kişinin her an taşımasını sağlamakla başlar.

Psikolojik Rehabilitasyon uzmanları mevcuttaki durumu iyi bir şekilde analiz edip değerlendirmelidir. Bireylere sahip olmak istedikleri düzeye ulaşma konusunda gerçekçi olmayan hayal ve umutlar yerine, gerçekçi fakat kişinin yapabileceği düzeyde olumlamalar ile tedavi içerisinde tutmalıdır.

Kişilerin kendi mevcut durumu ile ilgili olan başka kişilerle karşılaştırılması, başarı öyküsünün anlatılması ile başarabilme ve iyileşme konusundaki ümit ve gayretleri artmaktadır. Bireylerin yaşam koşullarının kalitesinin attırılması ve yaşanan biyopsikososyal problemlerin ortadan kaldırılması adına, kişilerin rehabilite edilmesi önem arz eder. Diğer yandan bireyin aile ve sosyal çevresinin bu tedavi planlamasında rolü oldukça etkilidir. Aile sosyal destek ağının merkezidir.

Mercan

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanmaktadır.