MERCAN ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON

DİSLEKSİ

Disleksi, farklı ama birbiriyle ilintili bir grup faktörün bireyin hayatını etkilemesidir. Fonolojik, görsel ve işitsel işlemlere süreçlerinde yaşanan yetersizliktir.
disleksi Detaylı bilgi

OTİZM - YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK

Yaygın gelişimsel bozukluk ailesinin bir üyesi olan otizm nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır. Otizm bir alanda değil, sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış gibi alanlarda uygun gelişmeme veya kayba bağlı yaşanan beyin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır.
Otizm detalı bilgi

DOWN SENDROMU

Down Sendromu genetik bir farklılıktır. İnsan vücudunda normalde 46 kromozom var iken Down Sendromlu bireylerde bu sayı 47 dir. Bu farklılık tedavi edilemez ancak iyi bir eğitimle sosyal hayata adapte olabilir. Bu genetik farklılığa sahip olan bireyler ilgi ve eğitim ile büyük kazanımlar sağlayabilir.
Down Sendromu Detaylı Bilgi

ZİHİNSEL ENGEL

Zeka geriliği bir diğer adı ile zihinsel engellilik durumu hakkında uzun yıllardır birçok tanım yapılmıştır. Tıbbın, felsefenin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte zaman zaman zihinsel engelliliğin tanımında değişikliklere yer verilmiştir. En son yapılan tanımı şu şekildedir; Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişimsel dönemde ortaya çıkan, davranışlarda görülen yetersizliğe ek olarak dikkat, algılama, bellek ve ayırt etme (muhakeme) gibi genel zeka açısından normalin altında olma durumudur.
Zihinsel engel detaylı bilgi

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel öğrenme güçlüğü yazılı yada sözlü dili anlamak yada kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma yada matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, özel öğrenme güçlüğü olan bireyin eğitim performasının yada sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

PSİKOLOJİK DESTEK - YARDIM

Bireyler genellikle ilk psikolojik sıkıntı ile karşılaştıklarında bu durum onlar açısından kaygı ve korku yaratabilmektedir. Kişilerin var olan psikolojik durum ile baş etme, problemlerin kaynağının ortaya çıkması ile beraber çözümlenebilir olduğunu görmek psikolojik destek/yardım ın ne kadar etkin ve başarılı olduğunu gösterir.
psikolojik destek - yardım

FİZYOTERAPİ - FİZİK TEDAVİ

Kurumumuzda çocuklar pediatri alanında deneyimli fizyoterapistlerimiz tarafından; kas kuvveti, eklem hareketleri, motor gelişim, duyusal algı, denge ve koordinasyon açısından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda çocuğun toplumda maksimum bağımsızlık, özgüven ve iletişim becerisi kazanması için ailesininde dahil edildiği bir fizik tedavi gelişim planı hazırlanır.
FİZYOTERAPİ - FİZİK TEDAVİ

GRUP EĞİTİMİ

rup eğitimi; çocuğun yaşıtlarıyla iletişim kurması, oyunlara katılması, sosyal becelerilerini sağlayan bir çalışma şeklidir. Grup eğitimi iki veya daha fazla çocuğun bir araya gelmesi ile oluşturulur. Gruba alınacak öğrencilerin ihtiyaçları, yaşları, gelişim seviyeleri birbiriyle uyum sağlayacak biçimde belirlenir.
GRUP EĞİTİMİ

OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi çocuğun iç dünyasını anlayabilmek, kendini açmasını sağlayabilmek için ona en sevdiği ve en güzel yaptığı şeyi vermeliyiz, Oyunu… Çocuk kendini özgür ve özel hissettiği, cezalandırılmaktan korkmadığı ve belli sınırlar içerisinde her istediğini yapabildiği bir ortamda kendisi olabilir, kendini oyun oynayarak anlatabilir.
OYUN TERAPİSİ

ÖNEMLİ GERÇEKLER

Günümüzde “Engel” kelimesi hala daha olumsuzluk belirten, nahoş veya utanılacak bir durum / kavram olmaktan çıkamamıştır. Oysa ki hepimiz mevcutta bir engelli adayıyız, bunu unutuyoruz. Engele sahip olmak, engelli olmak yalnızca doğuştan, doğum anında veya anne karnından gelen spesifik bir durumla sınırlı değildir. Hiç umulmayan bir kaza hali, geçirilen bir rahatsızlık ile herbirimiz tamda bu bahsedilen durumda bir anda kendimiz engelli birey olarak bulabiliriz. Bu yüzden öncelikle “engel” kelimesini olumsuzluk veya nahoşluk bildiren durumdan çıkartarak daha tedavi edilebilir, çözümlenebilir
Blog Sayfamızı Ziyaret Edin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram