Bir yetişkin düşüncelerini, inançlarını ve duygularını kelimelerle anlatabilir, kendini sözcüklerle ifade edebilir. Eğer söz konusu olan bir çocuk ise, onun çok farklı yöntemleri olduğunu söyleyebiliriz. Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek, kendini açmasını sağlayabilmek için ona en sevdiği ve en güzel yaptığı şeyi vermeliyiz, Oyunu…Çocuk kendini özgür ve özel hissettiği, cezalandırılmaktan korkmadığı ve belli sınırlar içerisinde her istediğini yapabildiği bir ortamda kendisi olabilir, kendini oyun oynayarak anlatabilir. Oyun terapisi çocukla terapist arasında kurulan aynı zamanda çocuğun oyun oynayarak kendi iç dünyasını keşfettiği, bir ilişki sürecidir .Bu süreç aynı zamanda terapiste çocuğun iç dünyasını, yaşantılarını ve duygularını anlama fırsatı vermektedir. Çocuğun içsel dünyasında yaşadığı (korku, öfke, kıskançlık, hayal kırıklığı vb.)yoğun duyguların, çatışmaların oyuncaklara ve oyuna aktarılmış halidir. Çocuğun iç dünyasını rahatlıkla açabilmesi için kendisi için güvenli bir yerde olduğuna inanması gerekir. Terapist, çocuğun kendi sürecini tanıması ve tamamlaması için büyümesine ve gelişmesine olanak sağlamalıdır. Terapide kullanılan tekniklerle bu süreç çocuğa yansıtılır ve duygu ve düşüncelerinin farkındalığı sağlanır. Oyun terapisinin yapıldığı ortamda güven sağlamak için; tutarlı olmak, gerekli durumlarda sınır koymak ve seçenek sunmak gerekmektedir. Sınır ve seçenek sayesinde öz farkındalık ve öz kontrol gelişir ve bu da oyun terapisinin çocuk üzerinde yarattığı en önemli kazanımdır. Oyun Terapisi çocuklarda yaşanan bir çok psikolojik problemlere çözüm sağlayabilmesi açısından oldukça değerlidir. Temelde 2 ila 12 yaş aralığındaki çocuklarda; , depresyon, yas, anne baba kaybı, takıntılar, kaygı bozuklukları, travma, istismar ve taciz, boşanma, alt ıslatma, kaka kaçırma, kardeş kıskançlığı, duygusal problemler, uyum problemleri, okul problemleri, davranış problemleri, uyku, yeme problemleri, özgüven sorunları, sosyal beceri sorunları ve kronik hastalığı olan çocuklarda hastalığa uyum aşamasında oyun terapisi etkili ve iyileştiricidir. Oyun terapisi; çocuk merkezlidir, çocuk insiyatif alabilir ve kendini özgürce ortaya koyabilir, geçmiş yerine bugüne, sorun yerine çocuğa, düşünce yerine duyguya, çocuğu düzeltme yerine çocuğu kabul etme odaklıdır. Ayrıca ebeveynlerin çocukları ile yanlış bağlamda kurdukları ilişkilerden kaynaklanan problemlerin çözülmesinde de oldukça etkilidir. Bu sayede anne ve babaların çocukları ile olumlu ve destekleyici şekilde iletişime geçebilmeleri, daha fazla empati yeteneklerini kullanarak yargılamak yerine çocuğun potansiyelini anlamaya çalışmaları sağlanır. Tüm bu etkenler ve sağaltımlar göz önüne alınacak olursa;

Oyun terapisi hem çocukların kendi duygu durumlarını yansıttığı ve yaşadıkları durumlardan dolayı kendilerini geliştirebildikleri hem de ebveynlere çocukları ile ilgili bir yol haritası olması ve en önemlisi de etkin bir terapi olması yönünden oldukça değerlidir.