Grup eğitimi; çocuğun yaşıtlarıyla iletişim kurması, oyunlara katılması, sosyal becerilerini sağlayan bir çalışma şeklidir. Grup eğitimi iki veya daha fazla çocuğun bir araya gelmesi ile oluşturulur. Gruba alınacak öğrencilerin ihtiyaçları, yaşları, gelişim seviyeleri birbiriyle uyum sağlayacak biçimde belirlenir.

Mercan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bizler de öğrencilerimizi grup eğitimde esas alınan kriterlere göre gruplara ayırarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda grup eğitiminde yapılan çalışmalar şu başlıklar altında toplayabiliriz.

1- Sosyal Faaliyetler ve Sosyal Beceri Eğitimi

Yaptığımız çalışmalar neticesinde öğrencilerimizin bazı sosyal becerilere sahip olmadıklarını veya sahip olasalar bile kullanamadıklarını tespit ettik. Bu eksiklikleri gidermek için;

 gibi çalışmalar yapıyoruz.

2- Sanat Etkinlikleri

Yaptığımız sanat etkinlikleri ile öğrencilerimize estetik duyarlılığı, grup çalışması ve yaratıcı düşünme kazanımlarını vermeyi hedefliyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizin rahat çalışabileceği ortamlar hazırlıyoruz. Bu ortamlarda engel türlerine uygun araç gereçleri hazırlayıp kullanıyoruz. Yapılan bu sanat etkinlikleri çalışmaları sırasında öğrencilerimize çizgilerini düzeltme, örnek verme, taklit etme gibi müdahaleler yapmıyoruz sanat etkinliklerimizde öğrencilerimiz özgürce kendi hayal güçlerini ortaya çıkartıyorlar. Bu müdahaleler öğrencilerin hayal gücünün ve özgüveninin gelişmesini engellemektedir. Sanat etkinliklerinde yaptığımız çalışmalar başlıca ;

3- Eğitici Grup Oyunları

Yaptığımız eğitici grup oyunları öğrencilerimize pek çok yarar sağlamaktadır. Çocukların problem çözme yetenekleri, dikkat, akılda tutma, karar verme, kendini ifade etme becerileri gelişmektedir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz sayıları daha kolay tanıyorlar, eşleştirmeleri başarılı bir şekilde yapabiliyor, benzerlik ve farklılıkları bulabiliyor, büyük-küçük ilişkisini kavrıyor, kendilerine olan özgüvenleri artıyor ve arkadaşları ile daha kolay iletişim kurup sosyalleşiyorlar. Mercan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak grup çalışmalarımız ile küçük kas gruplarının çalışmalarını destekliyor, el-göz koordinasyonunu geliştiriyor ve özel öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerimizin gelişimlerini destekliyoruz.

Bütün bu yaptığımız grup eğitim çalışmalarının daha verimli olabilmesi için öğretmelerimizin hazırladıkları Bireysel Eğitim Programları (BEP) incelenmekte ve çalışmalarımız bu doğrultuda yapılmaktadır.