Yazılı yada sözlü dili anlamak yada kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma yada matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, bireyin eğitim performasının yada sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Özel öğrenme güçlüğü görme, işitme, devinim, zeka yetersizliklerinden, çevresel, kültürel yada ekonomik dezavantajlardan kaynaklanan yetersizlikleri kapsamaz. Öğrenme güçlüğü olan bir bireyi anlamak ve onlara eğitim vermek çok güçtür, problem gözle görülür bir şey değildir. Özel Mercan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak özel öğrenme güçlüğü tanısı alan bireylere sosyal yaşantılarından uzaklaştırmadan, okul, aile ve merkez iş birliği içerisinde eğitim sürecini programlıyoruz. Bireyin gereksinim duyduğu alanlarda, gelişim özelliklerini göz önüne alarak özel öğrenme güçlüğü tanısını hedef alarak özel eğitim sürecini başlatıyoruz

Öğrenme Güçlüğü Türleri ve Belirtileri

-İşitsel İşleme Bozukluğu

İşitsel işleme bozukluğunda beynin sesi işleme ve yorumlama kabiliyeti etkilenmektedir. İşitsel işitme bozukluğu olan çocuklar kelimeleri veya sesleri anlamakta sorum yaşarlar. Kalabalık bir oda yada bir sokak gibi başka seslerinde olduğu mekanlarda sesleri birbirinden ayırt etmekte zorlanırlar. İşitsel işleme bozukluğu fizyolojik bir sorundan kaynaklanmaz.

İşitsel işleme bozukluğu olan çocuklar ebeveynlerinin yada öğretmenlerinin talimatları gibi dil aracılığı ile iletilen bilgileri anlamakta ve hatırlamakta güçlük çekerler. Komutları yerine getirmek veya duydukları hikayeyi tekrar anlatmak gibi duyduklarını açıklamayı gerektiren işlerde zorlanırlar.

-Dil İşleme Bozukluğu

Dil işleme bozukluğu, işitsel işleme bozukluğunun beynin yalnızca dili işleme kabiliyeti ile ilgili bir türüdür. Dil işleme bozukluğu olan kişi dilin anlam boyutu ile ilgili sorun yaşar, konuşurken kendisini kısa ve net bir şekilde ifade edemez. Bu sorun yazdıklarına da yansıyabilir. Yazıları gelişigüzel ve dağınık olabilir. Ayrıca şakaları anlama ve bazı kelimeleri hatırlama konusunda zorluk yaşayabilirler.

-Disleksi

Disleksiden öncelikle kişinin okuma kabiliyeti etkilenir. Ancak bu durum konuşma ve yazılı metinleri anlama kabiliyetinede olumsuz etki edebilir. Disleksisi olan çocuklar sık sık harfleri karıştırır, ses birimlerini birbirinden ayırt etmekte zorlanır ve yazılanı anlamadan okurlar.Bu çocuklar okul hayatında birçok zorluk ile karşılaşırlar.Yazılı metinleri yanlış yada yavaş okumaları kafalarının karışmasına ve utanmalarına neden olabilir. Yazılı talimatları anlamakta zorlandıkları için verilen süre içinde ellerindeki görevi tamamlayamayabilirler. Dolayısıyla, sınavlarda ve sınıfta yapılan çalışmalarda zorlanabilirler.

-Disgrafi

Disgrafi yazı yazma güçlüğünü ifade eder. Disgrafisi olan çocukların vücutlarında yada motor becerilerinde yazı yazmalarını engelleyen bir sorun yoktur. Disgrafisi olan çocukların yazıları karmaşık yada tamamen okunaksızdır. Bunun dışında yavaş yazı yazarlar, kelimeler arasında boşluk koymayabilirler, harfleri yanlış yada okunaksız yazabilir veya harflerin yerlerini karıştırabilirler. Kelimeleri sık sık yanlış yazdıkları gibi düşüncelerini yazıyla ifade etmekte de zorlanırlar. Disgrafi de Disleksi gibi çocuğun okulda düzensiz ve özensiz olarak algılanmasına neden olabilir. Yazılarının anlaşılamaması okuyucunun kafasının karışmasına yada yazılanın yanlış anlaşılmasına yol açar. Bu durum disgrafisi olan öğrencilerin değerlendirilmesini ve akademik ilerlemesini olumsuz etkiler. Katkıları olmadığı için ve “yavaş” oldukları için grup çalışmalarında dışlanabilirler. Bu durum da özgüvenlerinin düşük olmasına ve sosyal durumlarda sinirli yada gergin hissetmelerine neden olabilir.

-Diskalküli

Diskalkülisi olan çocuklar matematik öğrenirken zorluk yaşarlar. Diskalküli sayı sayma, sayıları ve sembolleri anlama ve matematik konularını kavrama güçlüğünü ifade eder. Diskalkülisi olan çocuklar örüntüleri tespit etmede, matematiksel sembolleri tanımada ve temel matematik işlemlerinde zorlanırlar. Dolayısıyla, matematik derslerinde notları düşüktür. Bu eksiklikler okul hayatı dışında da bazı sorunlara neden olur. Diskalkülisi olan kişiler para saymak, saat ve takvim okumak gibi günlük aktivitelerde de zorlabilirler.

-Sözel Olmayan Öğrenme Güçlükleri 

Sözel becerilerin gelişip motor becerilerin veya görsel-mekansal becerilerin gelişmediği durumlara sözel olmayan öğrenme güçlüğü denir. Bu tür öğrenme güçlüğü olan çocuklar sözel olarak kendilerini ifade edebilirken fiziksel anlamda “sakar” olarak algılanırlar. Sıradan isimleri yada bariz durumları dillendirip çevrelerinde bulunanlar hakkında fazlaca konuşma ihtiyacı hissederler. Her söyleneni ilk ve düz anlamında anlamaya meyillidirler. Dolayısıyla, vücut dili gibi sözel olmayan iletişim yöntemlerini değerlendirirken zorluk yaşarlar.