Bireyler genellikle ilk psikolojik sıkıntı ile karşılaştıklarında bu durum onlar açısından kaygı ve korku yaratabilmektedir. Kişilerin var olan psikolojik durum ile baş etme, problemlerin kaynağının ortaya çıkması ile beraber çözümlenebilir olduğunu görmek psikolojik destek/yardım ın ne kadar etkin ve başarılı olduğunu gösterir. Psikolojik destek almak, her psikolojik durumda yadsınamaz olsa da özellikle engelli bireye sahip ailelerde yaşam kalitesinin artması daha iyi bakım verme açısından oldukça önemlidir. 

Psikoterapi

Kişilerin kendilerini öznel ifadelerle ve bulgularla ifade ettiği bir süreçtir. Psikoterapi her ne kadar problemin niteliğine bağlı olarak değişik stratejileri /teknikleri kapsıyor olsa da temelde kişinin baş etmekte zorlandığı psikolojik problemlerin bir uzman eşliğinde çözüm sürecidir. Psikoterapinin amacı bireylerin yaşadıkları problemler karşısında probleme özgü; duygu, düşünce ve davranışlarının çeşitli tekniklerle farkındalığının sağlanmasıdır. 

Çocuk – Ergen Terapisi

Normal gelişim dışımda seyir gösteren sorunların sık, şiddetli ve sürekli yaşanıyor olmasını baz alır. Bir uzman yardımı ile bireylerin, çocuklarına psikolojik destek ve danışmanlık ile problemlerin ortadan kaldırılmasını amaçlar. Aileler çocuklarını büyütüp yetiştirirken bir takım sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Bu durum herhangi bir sağlık (tıbbi) durumu içermedikçe normaldir. Bir çok kişi yaşanılan durumun psikolojik boyutunu bilemez yada bilmez. Bu durumda en ihtiyaç duyulan şey ise terapiye başvurmaktır.

Yetişkin Terapisi

Engelli bireylerimizin aileleri çocuklarının mevcut durumundan belki de çocuklarından çok daha fazla psikolojik olarak etkilenmektedir. Burada yetişkin terapisindeki amaç kişilerin günlük hayatta farkına varamadıkları davranış temelleri kapsarken, bir yandanda engelli bireye sahip olmak; bakım, eğitim ve psikolojik desteğe oldukça ihtiyaç duyar. Yetişkin terapisi günümüzde birçok ruh sağlığı alanında kendini göstermektedir.